З ДОСВІДУ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА 6-А КЛАСУ

ПЛІГІНОЇ ІННИ СЕРГІЇВНИ,

учительки української мови та літератури

(2022/2023 навчальний рік)

Тема досвіду:
«Створення сприятливого виховного середовища для
духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього
громадянина України».
Мета досвіду:

виховання громадянина – патріота своєї Батьківщини,

готового до подальшої освіти і трудової діяльності; формування творчої

особистості учня; виховання поваги до національних цінностей нашого народу;

вироблення навичок здорового способу життя.

Актуальність досвіду:

у вирі нових суспільно-політичних реалій України

усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття

патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної

громадянської позиції.

Як класний керівник я досягаю поставленої мети через заохочування учнів

до процесу самовиховання, навчаючи їх підготовці та організації колективних

справ класу, багато часу приділяю морально-етичному, національно-

патріотичному вихованню учнівського колективу, формуванню обов'язку,

відповідальності, культури поведінки.

Національно-патріотичну спрямованість виховної роботи реалізовую через

навчальну та позакласну діяльність.

Результативними форматами дистанційної виховної роботи з національно-

патріотичного виховання стали проєкти та презентації з використанням

мультимедійних технологій, вебквести. Реалізовувала дану роботу через

конференції в Zoom, перегляд тематичних відеороликів в YouTube, онлайн-

опитування тощо.

Учні створювали фотоквести, власні мультимедійні презентації, брали

участь у загальношкільних святах, конкурсах на патріотичну тематику.

Пріоритетним напрямом виховної роботи в класі є формування особистості

учня – патріота України, – який усвідомлює свою приналежність до сучасної

цивілізації. Із цією метою проводила виховні та інформаційні години, усні

журнали, на яких вивчаються символи, обереги України, основні закони нашої

держави: «Моя Батьківщина – Україна», «Свою Україну любіть», «Моя Україна –

червона калина», «Прапор, Герб – ознаки держави», «Я – громадянин України»,

«Минуле і сучасне: моя вишита сорочка».

Кiлькiсть переглядiв: 40