/Files/images/vroklub/2022-11-08 23.49.48.jpg

Шкільний євроклуб «Діалог»

Шкільний євроклуб «Діалог»–це позашкільна діяльність, під час якої школярі та вчителі знайомляться із європейськими цінностями, історією та засобами функціонування Європейського Союзу, формують та розвивають розуміння важливості європейської інтеграції нашої країни.Діяльність усіх учасників клубу сприяє формуванню громадської позиції учнів, їх соціального та громадського потенціалу. Навчає колективної співпраці та ефективному спілкуванню, формує толерантність, почуття національної повноцінності та усвідомлення своєї причетності до розбудови незалежної соборної України.

Організаційна побудова Євроклубу:

Керівник Євроклубу - вчитель англійської мови Танько М.В.
Організовано самоврядування серед членів клубу, серед яких обрано президента, віце-президента, секретаря, лекторів, відповідальних за оформлення документації, збір інформації, зв’язки з партнерами.
Учасниками шкільного Євроклубу «Діалог» є 20 учнів 9-11 класів.
На засіданні Євроклубу визначено символіку клубу (назву, емблему ), а також основні напрямки діяльності Шкільного Євроклубу "Діалог".
Основними формами діяльності євроклубу є:позашкільні заходи, виставки фотографій, малюнків, плакатів на теми, пов’язані з Європейським Союзом;години спілкування і рольові ігри; квести; флеш-моби; літературні та мистецькі вечори, на яких учасники знайомляться із творчою спадщиною відомих європейських авторів; інформаційні кампанії, спрямовані на місцеву громадськість (зустрічі, лекції, вистави, вікторини).
Структура Євроклубу:
 шкільний Євроклуб має свійрегламент діяльності (засіданняпроводяться раз на місяць);
 Євроклуб складається із учнів, вчителів школи та батьків учнів (за бажанням);
 повноваження загальних зборів:визначають основні напрями діяльності пов’язані із вдосконаленням життєдіяльності Євроклубу,
 приймають нових членів до Євроклубу, контролюють та оцінюють діяльність клубу в цілому, вирішують інші питання діяльності;
 рішення, прийняті загальними зборами, є обов’язковими для виконання членами Євроклубу;
Мета діяльності Євроклубу :
 ознайомлення учнів з Європейськими союзом і Європою в цілому;
 сприяти зближенню європейської молоді на основі спільних цінностей демократії, співпраці;
 залучення учнів, батьків,вчителів до спільної діяльності, сприяння розширенню культурних, наукових,ділових та гуманітарних зв’язків молоді в Україні та країнах Європейського союзу;
 обмін інформацією про традиції, історію, культуру своєї країни та країн членів ЄС.
Основні завдання:
 різнобічне вивчення історії, культури та традицій, а також сучасності як країн ЄС, так і України;
 сприяти процесам Європейської інтеграції в Україні;
 інформувати учнів про Європейський Союз, його структуру та процеси, які відбуваються в ньому;
 створювати умови для реалізації молоддю свого права позитивно впливати на життя суспільства
 формувати у молоді національну самосвідомість, активну громадянську позицію;
 створювати умови для творчої самореалізації та гармонійного розвитку особистості;
 здійснювати іншу діяльність, що не суперечить основним завданням.
Напрямки роботи клубу:
 поширення інформації про ЄС серед учнів;
 проведення зборів, зустрічей, фестивалів, конкурсів з метою обміну досвідом та обговорення актуальних проблем;
 встановлення культурних, наукових, ділових контактів між молоддю ЄС та України;
 сприяти вивченню іноземних мов, інформаційних технологій, комп’ютерних комунікацій;
 участь у конкурсах, проєктах;
 участь у виставках та інших культурних заходах;
 проведення пізнавально-розважальних заходів;
 забезпечення захисту прав і свобод молоді, їхньої гідності і честі.
Кiлькiсть переглядiв: 181