/Files/images/виховна.jpg

Шкільна бібліотека – центр інформаційного та культурного розвитку дитини

Книга завжди була наймогутнішим засобом просвіти. Тому роль бібліотек у житті людства надзвичайно велика. Саме у шкільній бібліотеці дитина вперше знайомиться із самостійно прочитаною книгою, вчиться вибирати для себе одну найкращу з величезної кількості книжок, які її оточують. І школа, і вся система заходів позашкільної освіти починається з книжки. Книга – основне джерело інформації. Без бібліотек освіта та основна її складова – загальноосвітня школа – не могли б забезпечити свої інформаційні потреби. Також важливу роль відіграє і сама особистість бібліотекаря як інтелектуального резерву, діяльність якого проектується на всіх учасників навчальнj- виховного процесу; його професіоналізм, любов до дітей і книги, здатність до сприйняття, поєднання і практичного впровадження традиційних і нових технологій, уміння створювати затишну атмосферу спілкування для допитливих малюків та юних інтелектуалів. Одним з головних завдань у роботі бібліотекаря є:

  • Інформаційне забезпечення програмних та факультативних знань, самоосвіти школярів;
  • Виховання в учнях інформаційної культури, постійного прагнення до пошуку інформації, формування навичок систематизації та особистої оцінки інформації;
  • Виховання мислячого, вдумливого, грамотного користувача;
  • Реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні носії інформації, так і сучасні мультимедійні технології.

Весь фонд шкільної бібліотеки розташований на стелажах і розставлений згідно з таблицями ББК, є книжкові розподільники, зроблено написи на книжкових полицях. Для вчителів та учнів створено всі умови для користування фондом та його збереження. Важливим аспектом діяльності бібліотекаря є вивчення запитів користувачів за допомогою анкетування, тестування та аналізів читання. Це допомагає ефективно організовувати власну роботу, максимально задовольняти потреби читачів, знаходити оптимальні форми з виховної роботи щодо розвитку інформаційної культури школярів. Чим би в школі не захоплювався учень: історією, природознавством, технікою, науковими пошуками, на допомогу завжди прийдуть книги. Бібліотекарю важливо як найповніше забезпечити потреби школяра в літературі, яка б задовольнила його пізнавальні інтереси. Для своєчасного доведення інформації використовуються тематичні картотеки («Історія міста Харкова», «За здоровий спосіб життя», «Громадянин вільної країни»), систематично поповнюються матеріалом тематичні папки, складаються інформаційні листи, рекомендаційні списки літератури, виконуються різноманітні бібліографічні довідки (тематичні, фактографічні), які використовуються при написанні рефератів, порт фоліо, тощо.


Складаючи програму бібліотечно-бібліографічної освіти, бібліотекар поступово розвиває у дітей навички бібліотечно-бібліографічної грамотності, поглибленої роботи з книгою. Мета бібліотечних уроків – залучити дітей до книги, навчити їх користуватись в бібліотеці книжковими виставками, познайомити з основними елементами книги, періодичними виданнями для дітей. Однією з найпоширеніших і найдоступніших форм бібліотечного обслуговування читачів у шкільній бібліотеці є книжкова виставка. Ми шукаємо нові підходи до їх організації. І тепер це не просто книжкова виставка, а виставка-прем’єра книги, виставка-кросворд, виставка-вернісаж. Ефективними технологіями популяризації книги є презентація книг місцевих авторів, зокрема збірки поезій Івана Перепеляка. Цю презентацію доповнили міні-виставки поезій, конкурс шкільних поетів- початківців. Цікаво та змістовно проходять в стінах бібліотеки читацькі олімпіади, літературні аукціони. Бібліотечні уроки проводяться у формі бесід, годин спілкування, де виявляються формування бібліотечно-бібліографічних навичок та читацьких інтересів. З основами бібліотечно-бібліографічної грамотності діти знайомляться не тільки на бібліотечних уроках, але і під час масової роботи бібліотеки. Найбільш популярними формами роботи є книжкові виставки, огляди літератури, читацькі конференції, конкурси, вікторини, а також літературно – музичні вечори та свята. У бібліотеці є як постійно діючі виставки, так і виставки до окремих свят, ювілеїв. Також організовуються виставки під час проведення предметних тижнів, олімпіад. Критерієм інформаційної культури учнів є їх вміння адекватно формулювати запит потрібної інформації, здійснювати її пошук за допомогою довідково- бібліографічного апарату бібліотеки, переробляти інформацію і створювати якісно нову, вести інформаційне спілкування, працювати з періодичними виданнями. Людство вийшло на новий інформаційний рівень. Інформаційна культура як один із компонентів загальної культури особистості відіграє важливе значення в умовах зростання потоку інформації.


Сьогодні шкільна бібліотека є структурним підрозділом школи, призначення якого – не тільки збирати і зберігати, але й виробляти та поширювати інформацію. У зв’язку з тим, що з 2008 року бібліотека забезпечена комп’ютерною технікою, можливості для розвитку творчої особистості користувачів розширилися, а також розширились можливості бібліотеки як інформаційного медіа центру. Використання комп’ютерних технологій сприяє і вихованню у дітей естетичного смаку. Спектр використання інформаційних технологій найрізноманітніший, але головне завдання шкільної бібліотеки полягає в тому, щоб застосування комп’ютера та мультимедійних технологій носило світоглядний, загальнокультурний характер, було спрямовано на всебічний розвиток особистості дитини та розкриття її творчих здібностей. Щодо роботи з педагогами, то вся інформація завжди доводиться до вчителів на педагогічних радах, на радах при директорові, на засіданнях методичних об’єднань, а також при особистому спілкуванні. Інформаційна робота шкільної бібліотеки має на меті своєчасне ознайомлення педагогічного колективу з новими надходженнями навчальної та методичної літератури. З цією метою бібліотекою щоквартально видається «Бюлетень нових надходжень», де відображається інформація про отриману навчальну і методичну літературу. Бібліотека систематично інформує педагогів про нові офіційні документи в галузі освіти, матеріали з викладання окремих предметів, нові підручники отримані бібліотекою. Значну частину питань із передового педагогічного досвіду, методичних розробок, нових освітніх технологій, інтерактивних методів навчання бібліотека розкриває матеріалами педагогічних періодичних видань та методичної картотеки. Але найбільшу допомогу в роботі бібліотеки надає комп’ютер. Час формує нове покоління користувачів. Бібліотека як сучасний інформаційний центр обслуговує їх на основі комп’ютерних технологій, а як центр виховання культури залишається надійним засобом підготовки юного покоління до життя в інформаційному суспільстві.

Фонди бібліотеки

(на 01.09.2019)

Художня література – 10057 екземплярів

Підручники – 15382 екземплярів

У фонді бібліотеки є документи на електронних носіях – 14 дисків, створено електронна база навчального фонду на 30 дисках.

У бібліотеці ведуться алфавітний та систематичний каталоги, краєзнавча та народознавча картотеки, систематична картотека статей, реєстраційна картотека руху підручників.

Середня кількість відвідувань в бібліотеці – 45.

Середня книговидача – 50.

У рамках проведення акції "Подаруй книгу шкільній бібліотеці" в вересні 2015 бібліотека отримала 49 книг на суму 1837 грн.,

на 2016 передплачено 40 журналів і газет методичної тематики на суму 7867 грн., у тому числі дитячих - 2 видання.

Кiлькiсть переглядiв: 503