Повернутися до звичайного режиму

Статут Євроклубу«Діалог»

1. Загальні положення

1.1. Європейський клуб ( надалі Клуб) є добровільним молодіжним об’єднанням учнівХарківської загальноосвітньої школи № 98 Харківської міської ради Харківської області, яке має на меті поглиблення та розширення культурних,наукових, ділових та гуманітарних зв’язків молоді в Україні та країнах Європи, виховання підростаючого покоління в дусі миру, патріотизму, гуманізму та милосердя, розвиток дитячої дипломатії і миротворчості.

1.2. Клуб здійснює свою діяльність на загальнолюдських засадах гуманізму і доброзичливості , поваги до національних почуттів і культурних традицій народів.

1.3. Клуб будує свою діяльність на основі таких принципів :

- рівноправність членів, самоврядування;

- добровільний вступ до Клубу і вихід з нього;

- колегіальність рішень, що приймаються.

1.4. Членом клубу може стати кожен бажаючий учень, незалежно від віку, громадянства, релігійних переконань, який визнає Положення про Європейський клуб.

1.5. Клуб може бути колективним членом Міжнародної мережі Євроклубів, товариств дружби і культурних зв’язків, комітетів захисту миру та інших миротворчих рганізацій, які діють відповідно до Конституції України, Конвенції про права дитини і чинного законодавства.

1.6. В своїй роботі Клуб керується власним Положенням. Робочими мовами є українська та інші мови, які вивчаються в навчальному закладі..

2. Мета і завдання

Європейський клуб ставить за мету :

2.1. Сприяння процесам європейської інтеграції України та інформування учнівської молоді про Європейський Союз, його структуру та процеси , які відбуваються в них;

2.2. Формування в молоді системи європейських цінностей ;

2.3. Виховання дітей та учнівської молоді в дусі миру, дружби, взаєморозуміння і співробітництва, формування позиції справжнього громадянина, який живе турботами свого краю, держави і всієї планети; сприяє активному відродженню національних культур, мов, традицій і їх взаємозбагачення.

3. Основні напрямки діяльності

3.1. Знайомство з історією, культурою, національними звичаями народів Європи , основами міжнародних відносин, вивчення ділового етикету.

3.2. Встановлення і розвиток дружніх зв’язків між школярами різних держав, дитячими і молодіжними організаціями для об’єднання миротворчих зусиль.

3.3. Налагодження співробітництва між навчальними закладами, обмін учнівськими групами з метою підвищення їх мовного та загального рівня освіти.

3.4. Вивчення демократичних традицій у європейських країнах світу.

3.5. Організація цікавого і змістовного дозвілля молоді, підвищення її політичної культури.

4. Форми роботи Європейського клубу

4.1. Розвиток молодіжної дитячої дипломатії ( поїздки, зустрічі, листування)

4.2. Проведення днів Клубу і робота в об’єднаннях ( гуртках, секціях за напрямками: інформаційним, культурологічним, світоглядним тощо).

4.3. Масові заходи : фестивалі, конгреси, зустрічі, тижні активних дій, конференції, організаційно - діяльні ігри, пізнавально - розважальні заходи.

4.4. Поширення інформації про Європейський Союз серед молоді .

4.5. Участь у видавничій діяльності, підготовка інформаційних стендів і макетів, участь у виставках.

ЧЛЕНИ ЄВРОКЛУБУ МАЮТЬ ПРАВО:

- брати участь у формуванні керівних органів, обирати й бути обраними до складу виборчих органів євроклубу; ініціювати заходи, проекти із залученням усіх членів євроклубу або окремих учнів;

- користуватися інформаційними можливостями, які надає євроклуб;

- представляти євроклуб на конкурсах, олімпіадах, змаганнях та інших заходах.

ЧЛЕНИ ЄВРОКЛУБУ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

- брати активну участь у громадській роботі;

- виконувати вимоги Статуту, розпорядження керівництва тощо;

- звітувати перед членами євроклубу про заходи, проекти, до яких вони залучали інших членів (протягом місяця після завершення заходу чи проекту), а також під час робочих зустрічей звітувати перед членами євроклубу про свою діяльність;

- сприяти досягненню мети та завдань молодіжного євроклубу;

- дотримуватися високої культури спілкування з колегами, керівниками, викладачами;

- дорожити честю євроклубу як своєю особистою, примножувати його традиції, оволодівати знаннями.

Кiлькiсть переглядiв: 38