Методична рада Харківської гімназії №98

Функції:

1. Контрольно-аналітична – визначає освітню проблему, розробляє програму її вирішення, контролює етапи реалізації програми.
2. Координаційна – координує роботу: - методичних об’єднань, творчих груп вчителів - органів самоврядування - шкільного осередку МАН
3. Організаційна – організовує:- олімпіади та конкурси передбачені МОН України- предметні тижні- дні відкритих дверей для батьків- презентації класів, гуртків, наукові читання.
4. Інформаційно-пропагандистська: - висвітлює інноваційні методи та форми навчання - висвітлює передовий педагогічний досвід та механізм його впровадження - організовує літературні виставки, «Ярмарки педагогічних ідей» тощо.
5. Адаптивна – надає методичну допомогу молодим вчителям
6. Стимулююча – заохочує учнів, вчителів, методичні об’єднання, які мали високу результативність праці впродовж окремого предметного тижня, семестру, навчального року тощо, або ж мають певні досягнення в участі у конкурсах.

Принципи роботи:

1. Діагностичний підхід
2. Системний підхід
3. Варіативність у виборі змісту і форм методичної роботи
4. Випереджувальний характер методичної роботи
5. Практична та адресна спрямованість методичної роботи
6. Самодостатність та розвиток творчого потенціалу вчителя та учня.
7. Толерантність.

Форми роботи:

1. Методичні об’єднання
2. Творчі групи вчителів
3. Секції МАН
4. Проблемні семінари
5. Науково-методичні конференції
6. Виставки

Структура науково-методичної роботи Харківської гімназії №98

Ключовими в науково-методичній роботі визначені такі напрямки:

1. Вирішення основних проблем школи виявлених в результаті психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку учнів та реалізацію потенційних можливостей учнівського колективу
2. Інноваційні підходи у практичній індивідуальній діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу.
3. Науково-дослідницька робота педагогів над методичними проблемами у творчих групах.
4. Поширення найкращого педагогічного досвіду та активізація творчого потенціалу вчителів й учнів шляхом організації конкурсів, презентацій, конференцій, семінарів, круглих столів тощо.

Завдання науково-методичної роботи:

1. Поетапне введення в освітню практику психолого-педагогічних методів аналізу соціального розвитку учнів та впливу на нього.
2. Створення у педколективі умов для стимулювання творчої ініціативи вчителів та реалізації ними новітніх навчально-виховних ідей.
3. Своєчасне інформування педколективу про методичні та виховні досягнення у сучасній педагогіці 4. Активізація діяльності Наукового товариства учнів, залучення гімназистів до науково-дослідницької роботи 5. Вдосконалення системи роботи з обдарованими дітьми
6. Налагодження взаємодії сімей з обдарованими дітьми та школи
7 . Популяризація системи роботи школи через батьківські збори, районні МО, засоби масової інформації тощо.
Кiлькiсть переглядiв: 712