/Files/images/моя вист обрезано.JPG

Література рідного краю

Література без традицій - храм без фундаменту; без пошанування рідної спадщини - приреченість на меншовартість.

Шановні, знайте тих письменників, які живуть поруч з вами, вивчайте творчість харківських письменників, які кожен, у міру своїх сил і таланту збагачують українську культуру як українською так і російскою мовою. Харківські письменники варті того, щоб ми знали про них і пишалися їхніми здобутками. Бо це - історія розвитку культури рідного краю.

Така література є в фонді шкільної бібліотеки:

1.Астахова О.В.,Крупа Т.М. Ми – харків’яни, нам є чим пишатися.- Х.:Торсінг, 2003.-176с.
2.Багалій Д.І. Історія Слобідської України /ПередмоваВ.В.Кравченка.- Х.:Дельта, 1993.-256с.
3.Історія міста Харкова ХХ століття /О.Н.Ярмиш, С.І. Посохов, А.І.Епштейн; Худож.- оформ. І.В.Осипов.- Х.:Фоліо; Золоті сторінки, 2004.- 686с.
4.Кеворкян К.Э. Первая Столица /Худож. – оформитель А.С.Юхман.- 3-изд. –Х.:Фолио,2002.-282с.
5.Книга Пам’яті України. Харківська область. Переможці. /Гол.редкол. І.О.Герасимов; Обласна редкол. І.О.Терехов.- Харків: Комунальний заклад Обласна пошуково – видавнича наукова редакція Книги Пам’яті України ,2008.- 688с.
6.Книга скорботи України. Харківська область. В 3 т. - Головна ред. кол.І.О.Герасимов та інші; Обласна ред.кол. В.Г.Дулуб та інші.- Харків:Обласна пошуково – видавнича наукова редакція Книги пам’яті України, 2003.
7.Красовицкий Б.М. Столичный Харьков –город моей юности. – 2-е изд. – Х.:Фолио, 2004.- 111с.
8.Марченко А.Д. Герои – Широнинцы: документальный очерк.- 2-изд., доп.- Х.:Прапор,1974.- 111с.
9.Можейко І.Ю. Сто знаменитих харків’ян. – Х.:Фактор, 2004.-172с
10.Письменники Харкова. Довідник. – Харків: Майдан,2003.- 352с.
11.Рідний край: Навчальний посібник з народознавства / за ред. І.Ф.Прокопенка.- Х.: Основа,1993.-582с.
12.Слобожанська яса: Антологія громадянської лірики кінця ХVІІ – початку ХХІ століть /Упор. В.С.Бойко, передмова Л.В.Ушкалова.- Х.:Майдан,2006.- 1008с.
13.Харків – моя мала Батьківщина: навчальний посібник з народознавства /Харк. держ. пе.інс. ім. Г.С.Сковороди /За ред. І Ф Прокопенка.- Х.:ОВС, 2003.-544с.
14.Харьков – твой город! История и современность. Образование в Харькове /Сост. И.В.Байда. Под общ. редакцией Л.С.Сороки. – Х.: Золотые страницы, 2005.- 128с.
15.Хрестоматія з літератури рідного краю.- Х.: Східно – регіональний центр гуманітарно – освітніх ініціатив, 2001.- 416с.
Кiлькiсть переглядiв: 328