Електронна адреса бібліотекаря library98.1@ukr.net

Режим роботи бібліотеки 8.30 - 17.00

В бібліотеці працює читальний зал та абонемент. Абонемент надає право брати книгу додому на 14 днів.

У читальному залі до ваших послуг: комп'ютер, підключений до мережі Інтернет, періодичні видання, довідкова література, система каталогів і картотек.

Бібліотека була заснована в 1962 році.

В 2008 році Департамент освіти Харківської міської ради надало бібліотеці сучасний комп'ютер. В 2009 встановлено бібліотечну програму "Шкiльна бiблiотека. Бiблiотечний фонд пiдручникiв" для автоматизацiї роботи з облiку пiдручникiв. Створений фонд электронних носiїв iнформацiї, який налiчує 11 дискiв.Бiблiотека пiдключена до локальної мережi та має вихiд до iнформацiйної мережi Інтернет.

Час формує нове покоління читачів, які повинні орієнтуватися у сучасних інформаційних технологіях і бібліотека залишається надійним засобом підготовки юного покоління, до життя в інформаційному суспільстві.

В 2015 /2016 навчальному році в школі навчається 709 учень, працює 50 вчителів.

/Files/images/ДЕВОЧКА НА КНИЖКАХ.png

Робота бібліотеки направлена на задоволення читацьких потреб, удосконалення учбово-виховного процесу в школі, вихованню культури читання і бібліотечно-бібліографічної грамотності. Школа починається з книги, з бібліотеки. Видатний педагог Василь Сухомлинський сказав, що шкільна бібліотека – кабінет №1. Сьогодні це вже зафіксовано в «Положенні про шкільну бібліотеку». Головне завдання нашої шкільної бібліотеки полягає в тому, щоб, використовуючи різноманітні нестандартні форми роботи з книгою, виховувати творчо мислячих, висококультурних, ерудованих громадян незалежної України, розвиваючи інтерес до творчого, систематичного читання. Навчання - головна праця учня, і вона не може здійснюватися без книги, а отже, і без бібліотеки. Навчити дітей учитися із захопленням раціонально використовуючи час – завдання, яке разом зі школою покликана вирішувати бібліотека. Шкільна бібліотека в школі – головний осередок знань.

Бібліотека школи сприяє реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчального процесу, забезпеченню базового рівня освіти з усіх загальноосвітніх предметів, вихованню в учнів глибокої відповідальності, національної свідомості, формуванню потреби саморозвитку та самовдосконалення.

/Files/photogallery/49191865_Biblioteka.gif

Кiлькiсть переглядiв: 323